Školení a revize OOPP

Revize osobních ochranných prostředků proti pádu

V případě komerčního používání osobních ochranných prostředků proti pádu, dále jen "OOPP" (lana, karabiny, helmy, sedací úvazky, kladky, blokanty, jistítka, slaňovací prvky apod.) je třeba nejdéle 12 měsíců od zakoupení provést kontrolu osobou odborně způsobilou, zda-li je toto vybavení v pořádku a zda-li je možné jej nadále bezpečně používat. O této kontrole se sepíše revizní protokol. Kontrola se musí nejdéle 1x za rok opakovat. Každá revize tedy platí max. 12 měsíců.

V případě poškození či pádu vybavení z výšky se musí vybavení vyřadit či znovu nechat zkontrolovat. K vybavení je důležité schovávat návod od výrobce. Revizi smí provádět pouze osoba odborně způsobilá, s kulatým razítkem (certifikát vydaný dle platných předpisů EU 2016/425 a EN 365).

Certifikát se nevztahuje na kontrolu osobních ochranných prostředků, kde výrobce přímo vyžaduje kontrolu výrobcem nebo pověřenou osobou výrobcem.
Většinou se jedná o výrobky méně renomovaných firem, které se prodávají například v obchodech s ochrannými pracovními prostředky.

Kontrolujeme prostředky např. od Singing Rock, Lanex, Tendon, Grivel, Raveltik, Alpin Bupex, Petzl a od jiných osvědčených výrobců. Většinou mají sjednocené školení a nevyžadují kontrolu prostředků jimi předurčenou osobou. Je třeba se řídit návodem od výrobce!!!  
Na možnosti a termínu revize se, prosím, domluvte s naším revizním technikem:
David Bohatý, tel.: 725 726 777, číslo oprávnění 14843

Školení práce s motorovou pilou a křovinořezem

Zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům používajícím k práci řetězovou motorovou pilu nebo křovinořez pravidelné školení pro jejich obsluhu, v souladu s jejich vnitřním předpisem.

Účastníci kurzu se naučí základy práce s motorovou pilou a křovinořezem, základy údržby těchto strojů, naučí se jak správně vést pracovní deník stroje. Upozorníme na nejčastější chyby a nehody z praxe. Vše dle Nařízení vlády 339/2017 Sb. a souvisejících předpisů. Školení bude zakončeno záverečným písemným testem.