Údržba zeleně

Údržbu zeleně, rizikové kácení, frézování pařezů a práce s tím spojené provádíme do okruhu 60 km. 

Zeleň, která nás obklopuje, zlepšuje naše životní prostředí, a také přispívá k naší psychické pohodě.

 • Český certifikovaný arborista
 • kácení stromů
 • řezy stromů (zdravotní, výchovný, redukční, hlavový)
 • výsadba zeleně (alejové a ovocné stromy, keře)
 • frézování pařezů
 • památné stromy
 • vazby stromů
Stromy a keře zachycují prach, snižují množství hluku, chrání nás před větrem a sluncem, zvlhčují okolní vzduch. Vzrostlý strom odpaří denně okolo 400 litrů vody. Stromy jsou také domovem pro mnohé další živé organismy.
Přerostlá zeleň by nás neměla obtěžovat a ohrožovat. Je třeba nalézt rozumnou rovnováhu. Poškozený, nemocný či přerostlý strom, který roste v zástavbě, je třeba zavčas nahradit novým stromem.

Ošetření stromů

zdravotní řezy - bezpečnostní řezy - redukční řezy

Nejvhodnější období pro běžné ošetření stromů je první polovina vegetačního období, tj. březen-červen. Naopak redukční řezy je vhodnější provádět v období vegetačního klidu, tj. listopad-březen. Ošetření řezných ran zátěrovými hmotami se podle současných poznatků již takřka nepoužívá.

   

Kácení stromů

rizikové kácení stromů od vrchu, běžné kácení, likvidace polomů

 • Rizikové kácení od vrchu - takto se kácí stromy nad ploty, domy, náhrobky, elektrickým vedením a v jinak omezeném prostoru. Za pomoci horolezecké techniky vylezeme na vrchol stromu a dle prostoru odřezáváme postupně strom shora dolů, při akutním nedostatku místa se větve i kmen dají uvázat a spouštět. Ve výjmečných případech používáme ke skácení stromu vysokozdvižnou plošinu nebo jeřáb.   
 • Klasické kácení od země a kácení stromů s velkým obvodem - takto se kácí běžný strom, který má okolo sebe dostatečný prostor, například v lese, či strom na volné ploše. 
 • Likvidace polomů a vyvrácených stromů, kácení suchých stromů, kácení nebezpečných stromů.

   
   

Kácení stromů je nevratný zásah, který již nikdy nelze napravit. Proto je třeba u každého stromu důkladně zvážit, zda je takový zásah opravdu nezbytný. Pokud je to alespoň trochu možné, měla by být po skácení stromu provedena náhradní výsadba.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (i na vlastním pozemku) vydává příslušný odbor životního prostředí konkrétní obce. Nevyžaduje se pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Stromy se zpravidla kácejí v období vegetačního klidu, tj. listopad až březen.

Frézování pařezů

K likvidaci pařezů používáme výkonné pařezové frézy. Na nepřístupném místě můžeme pařez ručně odkopat

 • Běžně frézujeme pařezy 10 cm pod zem. Zbytek pařezu se časem sám rozloží. Maximální hloubka frézování je do 40 cm. Frézujeme pařezy všech velikostí.
 • Cena za odstranění pařezu se spočítá dle průměru pařezu v nejnižším místě u země. Cenu za likvidaci pařezu zvyšuje hloubka frézování, přítomnost kamení, železa či stavby. Naopak snižuje množství odfrézovaných pařezů
 • Cenu za likvidaci pařezu Vám nezávazně spočítáme. Zašlete nám na email: info@kotys.cz průměr pařezu, množství a místo kde se pařez nachází.

Proč je vhodné pařezy odstraňovat?

 • zabránění úrazu způsobeném pádem na pařez (školy, školky, hřiště, veřejná prostranství)
 • zamezení šíření dřevokazných hub, které mohou při rozkladu pařezu napadnout i okolní stromy
 • usnadnění sekání trávy

   frézování pařezů

Vazby stromů

Poutání stromů slouží ke snížení rizika rozlomení stromů, které mají dva a více hlavních kmenů, či k zajištění silné větve ke kmeni stromu.
Nesprávně nainstalovaná vazba nejenže strom poškozuje, ale může přispět i k rozlomení či pádu stromu.

Systém Cobra

Pružný systém umožňující pohyb koruny. Nejméně destruktivní. Kmeny jsou spojeny za pomoci polypropylenového lana. V ČR velmi rozšířený systém, podobné systémy jsou Boa, Arco, Florapas...

  

Vrtaná vazba

Spočívá v provrtání poutaných kmenů naskrz a v pevném spojení kmenů za pomoci závitové tyče s oky a ocelového lana. Velmi rozšíreno v Anglii a USA. V ČR dříve zatracované, ale postupně se znovu zavádí.

   

Kovové obruče či lano s podkladnicemi

Používají se ke stažení poškozeného kmene. Od obručí se ustoupilo (poškozují strom, pokud se včas nepovolí).